Industrieel Productontwerp

ontwikkelingstraject productontwerp met aandacht voor vormgeving en technische produceerbaarheidOntwerpbureau DutchMen heeft ervaring met verschillende ontwikkelingstrajecten op het gebied van Industrieel Productontwerp. We brengen structuur in het complexe ontwikkelingsproces en maken de risico's zichtbaar en beheersbaar.

In de eerste fase van het ontwikkelingsproces, van idee naar productontwerp, komen veel aspecten kijken, bijvoorbeeld:

 • Voor wie is het product bedoeld?
 • Welke vormgeving heeft het product nodig?
 • Is de uitstraling voldoende onderscheidend?
 • Wat is de maximale fabricage-kostprijs?
 • Welke productietechnieken zijn beschikbaar?
 • .....

Het beantwoorden van deze vragen geeft al wat meer inzicht in de eisen waar het product aan moet gaan voldoen.

We beschikken over de creatieve kennis en vaardigheden i.c.m. inzicht in mogelijkheden van productieprocessen en techniek om van uw idee een innovatie te maken!

 • Onafhankelijke ontwikkelingspartner
 • Flexibel inzetbaar
 • Ervaring in verschillende branches
 • Creatieve oplossingen

Voorontwerp

Het uiteindelijke product zal aan bepaalde eisen moeten gaan voldoen. Met een duidelijke visie in het begin van het productontwikkelingstraject wordt voorkomen dat delen van het proces in een later stadium moeten worden overgedaan.

Naarmate het traject vordert is de invloed van een wijziging meestal groot en kostbaar in tijd en geld. Het is dus van belang om bij aanvang van het ontwikkelingstraject de eisen waaraan het product moet gaan voldoen, zo goed en duidelijk mogelijk vast te leggen.

Programma van Eisen en Wensen

De product-eisen worden in een overzichtelijk "Programma van Eisen en Wensen" opgesteld:

 • Eisen zijn criteria waaraan het product moet voldoen en zijn toetsbaar.
 • Wensen zijn criteria waarvan de verwachting is dat er zo veel mogelijk aan wordt voldaan.

Ideegeneratie

Productontwikkeling en productontwerp moodboard eindgebruiker

Nadat de product-eisen vastgelegd zijn, worden zoveel mogelijk ideeën gegenereerd. Bij ideegeneratie is het belangrijk om nog niet in concrete oplossingen te denken, maar juist om inspiratie op te kunnen doen voor uiteenlopende oplossingsrichtingen.

We maken gebruik van verschillende ideegeneratie technieken. Er wordt een helder overzicht van ideeën in kaart gebracht aan de hand van:

 • Brainstormsessie
  Snel en veel nieuwe ideeën over een bepaald vraagstuk genereren.
 • Moodboard
  Hulpmiddel om de inspiratie van het ontwerp in een eenduidige richting te stimuleren.
 • Product Profile Board
  Visualisatie van de gewenste eigenschappen van het product.
 • Position Matrix
  Positie van het product ten opzichte van de concurrerende producten. Is uw product wel onderscheidend genoeg?

Er blijken altijd meer mogelijkheden te zijn, dan waar je in eerste instantie aan zou denken!

 • Onafhankelijke ontwikkelingspartner
 • Flexibel inzetbaar
 • Ervaring in verschillende branches
 • Creatieve oplossingen

Concept

Conceptontwikkeling

concept schetsen productontwikkeling conceptontwikkeling idee-generatie

De conceptfase vormt de brug tussen theoretische invulling en praktische uitvoering in het ontwikkelingsproces; de vertaling van oplossingsrichtingen naar toetsbaar product. Een concept is nog geen concreet product, maar de voorwaarden om er één te gaan worden zijn wel vastgelegd.

DutchMen beschikt over de kennis en vaardigheden om creatieve oplossingen te koppelen aan de gestelde product eisen.

Aan de hand van verschillende technieken worden meerdere concepten gegenereerd.

 • Procesboom
  Systematisch worden alle aspecten in kaart gebracht die te maken hebben met het product:
  - ontstaan,
  - verspreiding,
  - gebruik,
  - laten verdwijnen.
 • Ideegeneratie
  Brainstorm
  Brainwriting
  Associatietechniek
 • Morphologische Methode
  Matrix of morfologische kaart waarin verschillende oplossingen voor deelproblemen worden gegenereerd.
  Na evaluatie worden de beste deeloplossingen gecombineerd tot een samenhangende totaaloplossing.

Voor de ontwerpgebieden Functionaliteit, Vormgeving en Produceerbaarheid worden verschillende concepten ontwikkeld. Hierbij verliezen we duurzaamheid niet uit het oog. DutchMen realiseert graag concepten waarin ecologische, economische en sociale belangen met elkaar in evenwicht zijn.

Concept- en Product Analyse

In een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces toetsen we de juistheid van de geboden oplossingsrichting. Hiervoor maken we gebruik van verschillende analysemethoden:

 • FMEA Faalmodus en effectanalyse van een productFMEA
  Failure Mode and Effect Analysis
  - Analyse die gevolgen van het mogelijk falen onderzoekt op een product of op een proces.
 • DFM
  Design For Manufacturing
  - Ontwikkelbenadering om een productontwerp optimaal te laten aansluiten bij de gekozen productiemethode.
 • DFA
  Design For Assembly
  - Analyseert een ontwerp of concept op monteerbaarheid om het assemblageproces te vereenvoudigen.

Op voorhand treffen we maatregelen aan die de kwaliteit optimaliseren en risico's minimaliseren, waardoor op de uiteindelijke (productie)kostprijs bespaard kan worden.

 • Onafhankelijke ontwikkelingspartner
 • Flexibel inzetbaar
 • Ervaring in verschillende branches
 • Creatieve oplossingen

Engineering

FEM analyse product statische belastingen ontwerp ontwikkelingsfase optimalisatieIn de engineeringsfase wordt het concept uitgewerkt met behulp van de computer en 3DCAD. Er wordt gebruik gemaakt van diverse computer programma's om de kwaliteit van het ontwerp te waarborgen en waar nodig te optimaliseren.

Alle oplossingen worden bij elkaar gebracht in één totaalontwerp. Door middel van computer-simulaties is op voorhand al te controleren of het ontwerp aan de vereiste specificaties zal voldoen.

 • FEM
  - Finite Element Method, een rekenmethode waarbij het product wordt opgedeeld in wiskundige elementen. Hierop kunnen verschillende analyses worden uitgevoerd, zoals sterkte- en spanningsberekeningen.
 • DRAFT Analysis
  - Analyse van de lossingshoeken van een product ten behoeve van de uitneembaarheid uit een matrijs, ook wel lossingsanalyse genoemd.
 • FLOW Analysis
  - Analyse van een stromingsimulatie, bijvoorbeeld vloeibaar kunststof in een matrijs, zodat de effecten van de productvorm op het stromingsgedrag bepaald kunnen worden.

 

Door in een vroeg stadium gebruik te maken van krachtige analyse simulatie programma's kunnen functionele eigenschappen worden nagebootst, voordat er in productiemiddelen wordt geïnvesteerd.

 • Onafhankelijke ontwikkelingspartner
 • Flexibel inzetbaar
 • Ervaring in verschillende branches
 • Creatieve oplossingen

Technische documentatie

technische productie tekeningen productDutchMen levert de complete documentatie waarin de product-eigenschappen eenduidig zijn vastgelegd, volgens de geldende normen en voorschriften.

3D-geometrie van het product in de vorm van IGES, STEP of Parasolid bestanden, bijvoorbeeld voor productiegereedschappen.

Technische Tekeningen, o.a. :

 • BOM,
 • assemblagetekeningen,
 • snij- en lastekeningen,
 • plaatuitslagen,
 • draai- en freestekeningen,
 • spuitgiettekeningen.

Industrieel Productontwerp FAQs

 • Wat is een Industrieel Productontwerp? Industrieel (product)ontwerp, industriële vormgeving, productdesign of (industrial) design, is de technische uitwerking van een product(idee) waarbij vorm en de functie worden vastgelegd. De producten worden industrieel, in massa- of serieproductie, geproduceerd.
 • Wat zijn belangrijke eigenschappen van een Product Ontwerper? Een productontwerper is 1)Commercieel 2)Conceptueel 3)Creatief 4)Technisch 5)Teamspeler en heeft 6)Inlevingsvermogen 7)Organisatievermogen en vooral 8)Doorzettingsvermogen.
 • Wat zijn de werkzaamheden van een Industrieel Productontwerper? Een productontwerper is een multidisciplinaire expert met kennis op de gebieden functionaliteit, vormgeving en produceerbaarheid. Naast de eindgebruiker wordt bij het productontwerp rekening gehouden met het hele stakeholdernetwerk (belanghebbenden), vaak met verschillende eisen, wensen en behoeften.
Opdrachtgevers:
 • 1
 • 2
 • 3