Privacy beleid

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website van DutchMen | innovation engineers;

www.dutchmendesign.nl

Hierin wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe met uw persoonsgegevens wordt omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
DutchMen verwerkt deze gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Doel van de verwerking

Indien u via de website aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, dient u een minimaal aantal gegevens in te vullen, zoals uw naam en e-mailadres. Dutchmen verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt in de eerste plaats om uw gegevens op te nemen in een bestand en daarmee het elektronisch verstrekken van de nieuwsbrief naar uw e-mailadres.

Indien u het contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals de gegevens die u aan ons verstrekt via het formulier.
DutchMen gebruikt deze persoonsgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) om contact met u te kunnen opnemen, als u een reactie via het formulier heeft verzonden.

Uw privacy-rechten

U heeft het recht DutchMen te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met DutchMen.

cookies.png

Cookies!

Daarnaast maakt dutchmendesign.nl gebruik van cookies.

Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan onze site. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van dutchmendesign.nl, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres.

Analytische cookies gebruiken we voor:

Wij schakelen Google Analytics in om analytische cookies te plaatsen, op grondslag van artikel 8, onder f, Wpb.

Het 'Amendement gegevensverwerking' voor dit Analytics account is geaccepteerd op 28 januari, 2016.

Daarnaast heeft DutchMen ervoor gekozen om Google de verzamelde gegevens niet te laten gebruiken voor haar eigen doeleinden, oftewel 'gegevens delen' is uitgezet.

Functionele cookies zijn nodig om dutchmendesign.nl te laten functioneren.

Hiermee kijken we bijvoorbeeld of javascript kan worden gebruikt in de pagina en wordt uw taalkeuze van de website vastgelegd.

 

Den Haag, januari 2016