Wat is een goede productontwikkelingsstrategie?

U zoekt naar kansen in de markt en oplossingen voor klantbehoeften.

Aan de hand van uw visie bepalen we de mogelijkheden waarmee een onderscheidende positie ten opzichte van uw concurrenten kan worden ingenomen:

 • Welke problemen worden ervaren bij bestaande producten?
 • Wat zijn de technische mogelijkheden en wat zijn de risico's?
 • Zijn er mogelijkheden om uw investering tegen inbreuk te beschermen?
 • Welke ambities zijn er op langere termijn?
 • ...

Ik verdiep mij dan ook, naast de actuele kennis van materialen en productietechnieken, in de verschillende branches waar de opdrachtgevers actief zijn.

Uw eigen organisatie is hierbij van groot belang:

 • Wat is de missie?
 • Waar staat uw merk en uw organisatie voor?
 • Welke afdelingen zijn betrokken bij productontwikkeling?

Het resultaat is een gezamelijke strategie met aandacht voor economische, functionele, maatschappelijke en vormgevende aspecten.

Projectplanning

Figuur: Schema 'Van Strategie via Management naar Focus'

Kennismakingsgesprek

In een eerste kennismakingsgesprek worden de randvoorwaarden van het project besproken. Met name de gewenste verkoopprijs, oplage, doelgroep en distributie moeten helder en concreet zijn.

 • Onafhankelijke ontwikkelingspartner
 • Octrooi analyse
 • Ervaring in verschillende branches
 • Creatieve en haalbare oplossingen

Plan van Aanpak

Als de uitgangspunten van het project duidelijk zijn, ontvangt u een uitgebreide offerte in combinatie met een concreet 'Plan van Aanpak'.

Het Plan van Aanpak (projectplan) bevat de volgende onderdelen:

 1. Verwacht resultaat
 2. Randvoorwaarden
 3. Fasering
 4. Beheersplannen (kwaliteit, tijd, kosten)
 5. Activiteitenplanning

Continue proces

Productontwikkeling is een continue evoluerend proces. Het 'Plan van Aanpak' kan tijdens het ontwikkelingstraject bijgewerkt en geactualiseerd worden.

Innovatieve bedrijven zien het proces van het opdoen van ideeën en ervaring, kennis vergaren en het vermarkten als een continue activiteit.

plan van aanpak PDCAPDCA-cyclus
Een model voor een continu-verbeter-proces is de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Al in 1950 werd met deze methode het belang benadrukt van een constante interactie tussen ontwerp, productie, verkoop en onderzoek.

Onderzoek naar verbetermethoden zoals PDCA heeft recent nog aangetoont dat de prestaties sterk toenemen wanneer het geven van feedback onderdeel is van de bedrijfscultuur en het verbeteren als een continu proces wordt gezien.

Integrale Productontwikkeling: van idee tot marktintroductie

Productontwikkeling is de verzamelnaam van het gehele ontwerpproces wat tot doel heeft om nieuwe producten te ontwikkelen, te produceren en te vermarkten.

Om dit proces in goede banen te leiden maakt DutchMen gebruik van Integrale Productontwikkeling.

Integrale Productontwikkeling schept inzichten in verschillende invloeden bij ontwerpproces van idee tot marktintroductie.

Integrale productontwikkeling schept inzicht in de verschillende invloeden en ontwikkelingen die een rol spelen bij het ontwikkelingsproces. Lees meer »

Het proces van succesvolle product innovatie

U wilt graag uw ambities realiseren en zo toegevoegde waarde voor uw bedrijf creëren. Innovatie is de basis voor het verbeteren van uw product en van levensbelang voor de continuiteit van uw onderneming. En dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn.

Het moet gewoon iets simpels zijn, iets waar nog nooit iemand aan gedacht heeft.....

Innovatie is meer dan enkel een technische vernieuwing. Er kan namelijk pas van innovatie gesproken worden als het voor de beoogde doelgroep van waarde is en het daadwerkelijk bij een afnemer terecht komt. Innovatie kan dan ook niet zonder een goed doordacht innovatieplan.
Lees meer »

Product Design en Vormgeving

Voor succesvolle productinnovatie is marketing van wezenlijk belang. Om uw product onder de aandacht te brengen, kan design als doelgericht communicatiemiddel worden ingezet.

Hoe kan mijn product of merk maximaal profiteren door de inzet van design?

Als industrieel productontwerper ondersteun ik mijn opdrachtgevers op het gebied van designstrategische overwegingen met praktische kennis en vaardigheden. Vormgeving is daarbij geen doel op zich. Aan design zijn namelijk verschillende belangen verbonden, zoals marketing, logistiek en productie.

Het opstellen van een doordacht strategisch designplan bij aanvang van een ontwikkelingstraject zal in een later stadium zijn nut bewijzen.
Lees meer »

Duurzaam product ontwerpen

Milieu-eisen zijn vandaag de dag niet alleen maar eisen van idealisten. Door steeds hogere kosten voor afvalverwerking, energie en heffingen is rekening houden met milieu een economische factor geworden. Maar bij veel bedrijven is het milieubeleid er één van vooral 'doe meer met minder, om de schade te beperken'.

Hoe kan ik duurzaamheid op een hoger plan brengen en van meerwaarde laten zijn voor de organisatie?

De grote uitdagingen waar de maatschappij voor staat – zoals wereldwijde grondstoffen schaarste, verlies aan biodiversiteit, vervuiling, vergrijzing, verschillen tussen arm en rijk – zijn in toenemende mate van invloed op de continuïteit van ondernemingen. Lees meer »

Succesvolle Productontwikkeling

 • Projecten van groot tot klein
 • Flexibel en onafhankelijk
 • Persoonlijke aandacht
 • Maximaal betrokken, tegen minimale kosten
 • Ondersteuning in elk ontwikkelingsstadium
 • Ervaring in verschillende branches
 • Concrete oplossingen
 • Van idee tot marktintroductie
 • Productie in Benelux of Azië
Opdrachtgevers:
 • 1
 • 2
 • 3