Product Design en Vormgeving

Uit het wetenschappelijk onderzoek ‘Effectiviteit van Design’, gepubliceerd in opdracht van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), blijkt dat een nieuw product bijna 20% meer oplevert als er bij de ontwikkelingsfase veel aandacht wordt besteed aan design en vormgeving

Een doordacht strategisch designplan bij aanvang van het productontwikkelingstraject zal zijn nut dan ook bewijzen.

Designproducten zijn ontwikkeld met aandacht voor vormgeving, genuanceerde details, treffelijke materiaal- en kleurkeuze, in de juiste verhoudingen en met onderscheidend vermogen.

Design is meer dan alleen het realiseren van een ontwerp: het suggereert .... EXCLUSIVITEIT.

Industrial design

Industrial design of industrieel ontwerpen is een mix van techniek en creativiteit; technologie, onderzoek, ontwerp en marketing. Als industrieel ontwerper optimaliseer en combineer ik op systematisch wijze de uiterlijke en functionele eigenschappen van een product, rekening houdend met een bepaalde fabricagekostprijs.

Design als communicatiemiddel

Vormgeving heeft een communicatieve functie; in kleur, materiaal, textuur en vorm.

Toenemende prikkels in onze samenleving hebben er toe geleid dat er een grens is bereikt aan het opnemingsvermogen. Niet relevante infomatie moet achterwege gelaten worden. Dat vraagt naar toenemende effectiviteit van communicatie en dus naar mogelijkheden om non-verbale communicatie in te zetten als communicatiemiddel.

Vormgeving kunststof behuizing in verschillende kleurstellingen weergegeven.

Balans is belangrijk; in functionaliteit en harmonie in vorm en kleur.

Ideale verhoudingen

Het toepassen van design aan de hand van de ultieme en op de natuur gebaseerde proporties is vaak de sleutel tot succes.

Vitruviusman

Leonardo da Vinci's tekening Vitruvius geeft ideale verhoudingen voor product design.

Een van de belangrijkste stellingen van Marcus Vitruvius Pollio (±50 v.Chr.) is dat de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van een voortbrengsel de verhoudingen van het menselijk lichaam dienen te weerspiegelen. Leonardo da Vinci's (±1500) beroemde tekening Vitruviusman van het menselijk lichaam, passend in een cirkel en een vierkant, is gebaseerd op Vitruvius' theorie.

Gulden snede

De term "Gulden snede" wordt pas omstreeks 1830 geïntroduceerd, maar de wiskundige eigenschappen werden in de oudheid al bestudeerd. Het is dan ook een klassieke opvatting dat de verhouding een "mooie" evenredigheid geeft.

De Gulden snede is een verhouding tussen twee maten en wel zodanig dat de kleine maat  zich verhoudt tot de grote maat, als de grote maat zich verhoudt tot de kleine- en de grote maat samen.

Ideale verhouding van vormgeving aan de hand van gulden snede.

De verhouding a:b wordt het Gulden getal genoemd en aangeduid met de Griekse letter φ (phi)= 1:0.618...≈1,618....

Omdat de Gulden snede veel in de natuur voorkomt, is het aannemelijk dat dit als esthetisch wordt ervaren. De Gulden Snede maakt het mogelijk een goed gebalanceerd beeld te creëren waarbij de kijker sneller tot de kern komt en zo een betere esthetische ervaring heeft. Dit maakt de verhouding geschikt voor allerlei visuele uitingen, van architectuur tot fotografie en schilderkunst tot productdesign.

Fibonacci

De Fibonacci-reeks, genoemd naar Leonardo van Pisa, bijgenaamd Fibonacci, vormt de rekenkundige basis voor de Gulden snede. De reeks begint met 0 en 1 en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...

De verhouding van twee opeenvolgende getallen komt steeds in de buurt van de Gulden snede!

Le Modulor

Maatsysteem Le Modulor van Le Corbusier met ideale verhoudingen voor vormgeving.Een maatsysteem dat bewust gebruik maakt van de gulden snede is Le Modulor (1946). Het systeem ontwikkeld door de Zwitsers-Franse architect, meubelontwerper, schilder, graficus, beeldhouwer, fotograaf, textielontwerper en auteur Le Corbusier. Le Corbusier was met zijn voorkeur voor geometrisch formalisme een van de invloedrijkste architecten, ontwerpers en ontwerp­theoretici van de 20e eeuw.

Le Modulor geeft een basis voor een geometrische waardenreeks van maten weer, waarvan de onderlinge verhoudingen gebaseerd zijn op de gulden snede.

Beroemde designers en vormgevers

Industrieel ontwerper:
Sir James Dyson

Industriële vormgevers:
Marcel Wanders, Philippe Starck, Charles & Ray Eames, Ludwig Mies van der Rohe

Designcollectieven:
Alessi, Moooi, Droog design

Designstromingen

Bekende stromingen zijn Bauhaus, Memphis, De stijl, Streamlining, Hightech, Braun.

Design trends

Service design

Service Design begint bij het leren begrijpen van de doelgroep. Om innovaties te laten slagen, is aansluiting bij de behoeften van haar gebruikers noodzakelijk. Door verbindingen tussen producten en gebruikers te bepalen, ontstaan diensten die niet alleen rendabel en haalbaar zijn, maar ook echt waardevol en nuttig.

Ecodesign

Via de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG kan de Europese Commissie eisen stellen aan het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten. Deze richtlijn bevat voorschriften waaraan een groot aantal energiegerelateerde producten moet voldoen.(verkoop > 200.000 eenheden per jaar binnen de EU)

- Sustainable design
- Co-creation

Designstrategie

Design is een combinatie van creativiteit, technologie, gebruikersbehoeften, esthetiek, maatschappelijk en zakelijk belang.

Meer aandacht voor design bij bedrijven verhoogt financiële prestaties en belevingskwaliteit van hun producten.

Echte winst valt te boeken door design een integraal onderdeel van uw strategie te maken.

Maak vrijblijvend een afspraak. 

Opdrachtgevers:
  • 1
  • 2
  • 3