Duurzaam product ontwerpen

70% van alle nieuwe uitvindingen bevat plastic.
100% circulaire economie in 2050.
80% van de milieu-impact van een product wordt bepaald tijdens de ontwerpfase. 

Productinnovatie, nieuwe bedrijfsvoering en een volledig neutraal fabricageproces is de enige oplossing om het écht duurzaam te doen. Deze vraagstukken doen een beroep op veranderingsbereidheid van bedrijven om strategisch invulling te geven aan duurzaam ondernemen.

ISO 26000
Sinds 2010 is er een internationale richtlijn voor duurzaam ondernemen beschikbaar: ISO 26000. Het is een hulpmiddel voor organisaties bij de implementatie van MVO. Het is dus geen eisen stellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent en helpt bij het structureel invoeren van MVO. Veel bedrijven doen al op één of andere manier aan duurzaam ondernemen, maar meestal zijn het losse activiteiten. En thema’s die voor het ene bedrijf belangrijk zijn, zijn bijzaak voor een ander.

ISO 26000 is een integrale aanpak en helpt bij het aanbrengen van focus in MVO-activiteiten.

Met ‘Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000’ (NPR 9026) kunnen organisaties laten zien dat zij de principes en richtlijnen van ISO 26000 toepassen. De organisatie kan via deze zelfverklaring aangeven dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en zowel intern en extern kenbaar maken.

MVO
Waar grote multinationals over MVO spreken, gebruikt het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) meestal de term 'Duurzaam Ondernemen'. De theoretische achtergronden zijn dezelfde, maar de praktische vertaling in het bedrijf is anders.

Recycling
Recycling is een belangrijke pijler van duurzaamheid. Door producten te recyclen worden natuurlijke grondstoffen bespaard en afval voorkomen. Diverse kunststoffen zijn tegenwoordig zeer duurzaam en daarnaast ook nog recyclebaar.

c2c.png

Cradle to cradle
Het Cradle to Cradle concept is een principe op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in het gelijknamige boek van William McDonough en Michael Braungart 'Cradle-to-Cradle: Remaking the way we make things'(2007). De kern van het Cradle to Cradle beginsel ligt in het concept 'afval =voedsel'. Alle materialen zouden na hun functionele levensduur in het ene product, nuttig moeten worden ingezet in een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies optreden en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of in ieder geval milieuneutraal zijn. Er is dan ook geen sprake van recycling. Want de meeste grondstoffen (zoals plastics of papier) gaan bij recycling in kwaliteit achteruit.

De 'C2C' methode is erg inspirerend, omdat er duidelijk voordelen zijn voor zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers. Uiteindelijk moeten ontwerpers worden uitgedaagd om zinvolle producten te ontwikkelen, die niet alleen minder slecht, maar van nature goed zijn!

Ecodesign
Ecodesign is een vorm van eco-efficiënt werken waarbij milieugerichte productontwikkeling centraal staat.

Groene marketing
Duurzame producten succesvol vermarkten.

Duurzaam ontwerpbureau

Ontwerpbureau DutchMen werkt graag aan milieuvriendelijkere technologische oplossingen om de problemen van deze tijd tot een minimum te beperken of zelfs helemaal te voorkomen. De wereld kampt met milieuproblemen, zoals klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, luchtvervuiling en biodiversiteitsverlies, met mogelijk rampzalige gevolgen voor het leven op aarde.

Maak vrijblijvend een afspraak. 

DutchMen ontwikkelt vernieuwende producten die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving: duurzame product innovatie.
 
Eco-efficiëntie is het streven om een (bestaand) product zowel goedkoper als milieuvriendelijker te maken en is algemeen geaccepteerd als richtlijn naar duurzame ontwikkeling.

Duurzaamheid is dus meer dan alleen kostenefficiëncy en milieuprestatie. Er moet ook rekening worden gehouden met sociale aspecten, zoals veiligheid en gezondheid. Bij duurzame ontwikkeling is er sprake van evenwicht tussen ecologische, economische én sociale belangen.
 
Opdrachtgevers:
  • 1
  • 2
  • 3