Integrale Productontwikkeling: van idee tot marktintroductie

Het uiteindelijke product is een compromis tussen veel verschillende facetten, zoals functionaliteit, vormgeving en maakbaarheid. In het complexe proces van productontwerp is het daarom noodzakelijk om structuur aan te brengen.

Integrale productontwikkeling schept inzicht in de verschillende interne invloeden (vanuit marketing, productie en management) en externe ontwikkelingen (bij concurrenten, toeleveranciers of distributiekanalen) die een rol spelen bij het ontwikkelingsproces.

Integrale productontwikkeling strekt zich dus verder uit dan alleen het technisch uitwerken van een idee.

Voor een goede vertaling van idee naar succesvol product is nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerpbureau van cruciaal belang. Planning van de technische productontwikkeling is noodzakelijk, maar ook de commerciële en organisatorische activiteiten van de opdrachtgever zijn van belang.

Een integraal productontwikkelingstraject kan niet goed functioneren zonder de noodzakelijk aandacht voor productplanning, productpositionering, doelgroep, logistiek en marketingstrategie .

Stappenplan Productontwikkeling

Een volledig ontwikkelingstraject bestaat uit de volgende 6 fasen:

 • Analysefase
 • Designfase
 • Engineeringsfase
 • Prototypefase
 • Detailleringsfase
 • Productiefase

Als het goed is, heeft u uw doelgroep en concurrentie al in kaart gebracht. Met een doelgroepcollage of positioneringsmatrix worden de eigenschappen gevisualiseerd, die het nieuwe product in zich moet hebben.

Wereldwijd zijn miljoenen octrooipublicaties beschikbaar. De octrooiliteratuur is daarmee een unieke bron van (technische) informatie.Door middel van een oriënterend octrooionderzoek naar 'de stand der techniek, levert deze informatie vaak informatie en tijd of geld op.

Op basis van de bevindingen uit de Analysefase ontwikkelen wij oplossingen voor de ontwerpgebieden 'Functionality','Look and Feel' en 'Producibility'. Hier verliezen wij duurzaamheid niet uit het oog; wij ontwikkelen graag concepten waarin ecologische, economische en sociale belangen met elkaar in evenwicht zijn.

In de engeneeringsfase wordt een concept op detailniveau verder uitgewerkt, veelal met behulp van 3D CAD. Alle deelproblemen worden bijelkaar gebracht in 1 productontwerp.Door middel van analyses en simulaties proberen we te voorspellen of het ontwerp aan de vereiste specificaties voldoet.

Alvorens tot productie over te gaan, testen we het ontwerp door middel van een prototype. Een prototype is een eerste model van een product, handgemaakt of via rapid prototyping. Met het model kunnen optredende krachten, de werking of passing van onderdelen actief worden getest.

In de detailleringsfase worden de werkdocumenten opgeleverd waarin de ontwerp karakteristieken beschreven worden, waaronder technische tekeningen ten behoeve van productie. Maar ook spraakmakende visualisaties voor uw product-presentatie, website of informatiefolder.

Met de opkomst van de productielanden zoals China en India, wordt de productie steeds vaker naar lage lonen landen verplaatst. Het uitbesteden van (delen van) de productie zal meer eisen stellen aan de uitvoering van het project. De kwaliteit dient gewaarborgd te blijven en anderzijds zullen de unieke kenmerken van uw product beschermd moeten blijven.

Als onafhankelijke productiepartner zijn we niet gebonden aan bepaalde leveranciers en kiezen dus altijd voor de beste oplossing.

Marktintroductie

Uw product wordt in de laatste fase van het productontwikkelingsproces in aantallen geproduceerd.

CE-Markering versus China Export

 • Heeft uw product wel een geschikte verpakking?
 • Moet er een gebruiksaanwijzing ontwikkeld worden?
 • Beschikt u wel over de juiste papieren?
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid?
 • En heeft u wel gedacht aan bescherming van uw product; kiest u voor octrooi, model of merk of misschien een combinatie van beschermingsvormen?


Ook voor antwoorden op deze vragen kunt u altijd rekenen op de expertise en het netwerk van DutchMen.
Van idee tot marktintroductie!

Maak vrijblijvend een afspraak. 

Opdrachtgevers:
 • 1
 • 2
 • 3